மூல நோய் குணமாக தமிழ் மருத்துவம் | Piles cure with food

மூல நோய் குணமாக தமிழ் மருத்துவம் | Piles cure with food
மூல நோய் குணமாக தமிழ் மருத்துவம் | Piles cure with food

https://goo.gl/qjMP4C


04 Jul 2016

மூல நோய் குணமாக தமிழ் மருத்துவம் | Piles cure with food

04 Jul 2016

மாதவிடாய் கால தலைவலி குணமாக எளிய மருத்துவம் | Headache due to menstruation

04 Jul 2016

இரத்த அழுத்தத்திற்கு முருங்கை இலை மருத்துவம் | Tamil Maruthuvam

20 Aug 2015

இரத்த அழுத்தம் How to control blood pressure? தமிழ் மருத்துவம் | Tamil Maruthuvam

08 Aug 2015

கொலஸ்ட்ராலை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி? How to control cholesterol?