திருடர் பயமா கவலை வேண்டாம்

திருடர் பயமா கவலை வேண்டாம்
தினமும் கீழ்க்கண்ட மந்திரத்தை உங்களுக்கும், உங்கள் வீட்டிற்கும், வாகனத்திற்கும் மூன்று முறை சொல்லி தெய்வத்தை வணங்கி வழிபட்டு உறங்குங்கள். நிம்மதியான நித்திரையும் கிட்டும் மேலும் திருட்டு பயமே இல்லாது தெளிவான சிந்தனையுடன் வாழலாம்


மந்திரம்:

" அருள் பேராற்றல் கருணையினால் - இரவும் பகலும்
எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா செயல்களிலும்
உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும்
வழிநடத்துவதாகவும் அமையுமாக

https://goo.gl/KjtNX3


17 Jun 2014

கல்வியில் சிறக்க

17 Jun 2014

சனிபகவான் ஸ்லோகம்

17 Jun 2014

மந்திரம்

02 Feb 2014

தீராத வியாதிகளைத் தீர்க்கும் ம்ருத ஸஞ்ஜீவன கவசம்:

05 Nov 2013

திருடர் பயமா கவலை வேண்டாம்

30 Sep 2013

துர்கை வழிபாடு

17 Apr 2013

கிழமை தோறும் வழிபாடு

11 Aug 2009

தமிழ் அர்ச்சனைகள்

11 Aug 2009

தமிழ் அர்ச்சனைகள்

11 Aug 2009

தமிழ் அர்ச்சனைகள்